Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieStartujemy! Drukuj Email
Wpisany przez Paulina Rosińska-Kurek   
środa, 27 kwietnia 2022 09:20

Logotyp Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół podstawowych w gminie Wiązów do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  – „Wsparcie edukacji podstawowej w gminie Wiązów”.

Do projektu zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Wiązowie, Wawrzyszowie i Jaworowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Do projektu zakwalifikujemy 445 uczniów ww. szkół (w tym 122 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) i 100 rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Dla dzieci przewidziany jest udział w wybranych formach wsparcia z zakresu Treningu umiejętności społecznych, zajęć terapeutycznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, a także zajęcia warsztatowe i wycieczki edukacyjne.

Dla rodziców/opiekunów prawnych przewidziane są konsultacje indywidualne z psychologiem (indywidualnie lub z dzieckiem).

Rekrutacja będzie prowadzona w poszczególnych szkołach do dnia 06.05.2022r. (lub wyczerpania miejsc).

Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie opisane są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w każdej szkole oraz w Urzędzie Miasta i Gminy, a także do pobrania poniżej.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (do pobrania):

1. Dokumentacja dot. ucznia,

2. Dokumentacja dot. rodzica/opiekuna prawnego.

Wypełnione i podpisane przez Rodzica/opiekuna prawnego dokumenty należy składać w sekretariatach szkół lub u Wychowawców do dnia 06.05.2022r.

O możliwość udziału w projekcie zapytaj Wychowawcę lub w sekretariacie szkoły!

Informacje o projekcie dostępne są również w Urzędzie Gminy Wiązów lub pod numerem tel.: 504‑346‑366.

Zapraszamy,

Ilość miejsc ograniczona!