Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieWesołych i bezpiecznych wakacji Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
środa, 22 czerwca 2022 12:28

Krus

Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Każda pracująca maszyna - tym bardziej nie w pełni sprawna - stanowi potencjalne zagrożenie. Z dużym ryzykiem wiąże się każdy kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, a praca ze środkami ochrony roślin, niesie ryzyko zatrucia. Co roku, w okresie wakacji, słyszymy o zdarzeniach, w których dzieci rolników ulegają wypadkom podczas pracy w gospodarstwie. Korzystając z pomocy dzieci, warto wybrać prace, którym mogą podołać, bez narażania się na niebezpieczeństwo. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelinie zwraca rolnikom uwagę, jak chronić swoje dzieci podczas prac gospodarstwie.

Praca w polu

PT KRUS Strzelin przypomina o szczególnie niebezpiecznych czynnościach, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie mogą wykonywać dzieci poniżej 16 roku życia. Są to: kierowanie ciągnikami rolniczymi, obsługiwanie maszyn - kombajnów, kosiarek, pras do słomy i siana, przebywanie dzieci w strefie maszyn i pojazdów. Dzieci nie powinny pracować w nienaturalnej pozycji ciała,   dźwigać i ręcznie przenosić ciężkie przedmioty.

Czynności w obejściu

Ład i porządek gwarantują bezpieczeństwo pracy. Nierówności terenu, przeszkody, bałagan, dziury, leżące grabie - mogą spowodować upadek i uszczerbek na zdrowiu. Ważne jest, aby nierówności usuwać oraz właściwie odprowadzać wody opadowe i tym samym uniknąć poślizgnięcia. Ciągi komunikacyjne muszą być sprzątane i naprawiane na bieżąco, a narzędzia – poskładane w jednym miejscu. Maszyny rolnicze należy ustawiać na równej, utwardzonej nawierzchni, w garażu lub zadaszonych wiatach. Śliskie miejsca muszą być posypywane, a miejsca pracy – oświetlone. Przy przenoszeniu ciężarów trzeba pamiętać, aby ładunek nie zasłaniał drogi.

Obsługa maszyn i narzędzi

Niedozwolone są: obsługa sieczkarni, śrutowników, mieszalników, rozdrabniaczy, dmuchaw, przebywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy maszyn, uczestniczenie w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, prace z użyciem pilarek łańcuchowych, prace związane ze ścinaniem i rąbaniem drzew, obsługa zwierząt o dużej masie ciała takich jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących, spawanie elektryczne i gazowe.

Nawozy i środki ochrony roślin

Młodzież poniżej 18 lat i dzieci nie mogą mieć dostępu do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie: substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów. Zabronione są prace z użyciem rozpuszczalników organicznych, prace  w silosach, na wysokościach, wywóz gnojowicy. Miejsca zastosowania pestycydów należy zabezpieczyć i oznakować czytelną tablicą z informacją o zastosowanym środku oraz okresach karencji.

W razie wypadku

Gdy dojdzie do wypadku na terenie gospodarstwa domowego lub rolnego, należy poszkodowanym dzieciom udzielić pierwszej pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. Lekarza wezwanego do udzielenia pomocy poinformować o okolicznościach wypadku.

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.krus.gov.pl