Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieObwieszczenie Drukuj Email
Wpisany przez Emilia Kowalska   
piątek, 03 marca 2023 14:19

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.