Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieObwieszczenie Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Filipek   
poniedziałek, 26 czerwca 2023 13:33

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 04 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, pok. nr 34, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, izba muzealna o godz. 10:00.

Więcej szczegółów w załącznikach.

  1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZÓW.
  2. Tekst MPZP Wiązów.
  3. Zał. 2 MPZP Wiązów Mapa.
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko.