Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieObwieszczenie Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Filipek   
poniedziałek, 26 czerwca 2023 14:12

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 04 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, pok. nr 34, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, w sali muzealnej o godz. 10:00.

Więcej szczegółów w załącznikach.

  1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów.
  2. Tekst SUiKZP Wiązów.
  3. Zał. 2 Studium Wiązów Mapa.
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko.