Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Olejnik   
piątek, 10 maja 2024 14:07

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Wiązów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do edukacji. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.