Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieSusza - zgłaszanie szkód Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Ławecka   
piątek, 07 czerwca 2024 10:24

UWAGA ROLNICY!

Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2024 roku - APLIKACJA

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych w wyniku suszy będzie złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej. Aplikacja dostępna na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Aby złożyć wniosek przez aplikację rolnicy muszą mieć założony profil zaufany lub bankowość elektroniczną oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

W aplikacji Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie znajdziemy pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2024,0217053/
Kod terytorialny dla Gminy Wiązów: 217053.

W przypadku gdy producent rolny nie zaakceptuje wyniku oszacowania poprzez aplikację, wówczas powinien zgłosić się do tut. urzędu celem oszacowania szkód przez stosowną komisję  w terminie umożliwiającym zweryfikowanie upraw. Jednakże jest to rozwiązanie opcjonalne.

Wytyczne oraz instrukcje związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych są dostępne na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego link: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html.

Dodatkowe informacje można uzyskać w placówkach doradztwa rolniczego.