Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
środa, 19 czerwca 2024 11:14

Krus

Od wielu lat najczęstszą grupą wypadkową wśród rolników są upadki osób.

Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych oraz podczas upadków z ciągników i maszyn rolniczych. Do wypadków tych dochodzi najczęściej na wskutek złego stanu nawierzchni podwórzy oraz nie uprzątania i zastawiania zbędnymi przedmiotami przejść i ciągów komunikacyjnych.

Upadki z drabin lub na schodach występują najczęściej z powodu zbyt krótkich drabin, braku zabezpieczeń przed przewróceniem się drabin oraz braku poręczy przy schodach, złego stanu technicznego drabin i stopni schodów. Upadkami skutkowało również niestosowanie odpowiednio zabezpieczonych podestów oraz zabezpieczeń na rusztowaniach, natomiast upadki z ciągników, maszyn rolniczych, przyczep i samochodów dostawczych powstają w wyniku nieumiejętnego wychodzenia z pojazdów, to jest przodem do wyjścia, po stopniach kabiny lub drabinkach, bez przytrzymywania się rękoma. Używanie do pracy nieodpowiedniego, wyeksploatowanego i zabrudzonego obuwia, nieusztywniającego nogi w kostce, niezapewniającego przyczepności na przejściach jest również przyczyną wielu zdarzeń wypadkowych.

Ponadto, wzrost zgłoszonych wypadków, powodują warunki atmosferyczne: opady śniegu, deszczu, czy spadki temperatur.

KRUS apeluje i zaleca:

 • wyrównać i utwardzić nawierzchnię podwórza
 • zabezpieczać w okresie zimowym drogi komunikacyjne w gospodarstwie - odśnieżać i posypywać piaskiem lub popiołem
 • nie stawiać żadnych przedmiotów na schodach i wokół wejść do pomieszczeń
 • nie montować progów i stopni w otworach drzwiowych
 • używać obuwie na podeszwie protektorowanej, ściśle przylegające do stopy
 • przy schodzeniu i wchodzeniu na przyczepy, korzystać z odpowiedniej drabiny
 • nie korzystać z drabiny posiadającej wyłamane lub pęknięte szczeble oraz uszkodzone podłużnice
 • wchodzić i schodzić tylko przodem do drabiny i maszyny rolniczej
 • otwory zrzutowe lub ścienne zabezpieczyć barierkami na wysokości 1.1m oraz listwami zaporowymi o wysokości 15cm.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!

 • Ład i porządek w obejściu gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy.
 • Wchodzenie i schodzenie z maszyn lub przyczep rolniczych to czynność wymagająca uwagi i ostrożności.
 • Dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie.
 • Przygotuj swoje gospodarstwo do pory roku i przewidywanych warunków atmosferycznych.
 • Drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna.
 • Wszelkie prace na wysokościach muszą być wykonywane na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami.
 • Stosuj obuwie, które zmniejsza ryzyko poślizgnięcia i potknięcia.

Sybilla Gancarek
Kierownik PT KRUS w Strzelinie

Informacje opracowano na podstawie broszur informacyjnych: Upadek to nie przypadek, Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym, Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.