Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
piątek, 25 lutego 2022 11:11

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na lata 2022-2023.

  1. Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 lutego 2022r.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów.
  3. Formularz konsultacji społecznych.
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.
  5. Protokół z konsultacji.
 
Informacja w ramach konkursu GRANTY PPGR Drukuj Email
środa, 09 lutego 2022 15:25

Granty PPGR

 
Komunikat Drukuj Email
poniedziałek, 07 lutego 2022 07:38

Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego pomostów posadowionych na gruntach będących w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
poniedziałek, 17 stycznia 2022 13:10

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
Urząd Nieczynny Drukuj Email
wtorek, 04 stycznia 2022 11:58

Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 roku Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
Bezpieczeństwo przy użytkowaniu przyczep Drukuj Email
poniedziałek, 13 grudnia 2021 10:18

Krus

Podstawowymi środkami transportu w indywidualnych gospodarstwach rolnych są przyczepy ciągnikowe. W gospodarstwach spotkać można po kilka różnych rodzajów i typów przyczep: jedno lub dwuosiowe, skrzyniowe oraz wywrotki. Podczas użytkowania maszyn i urządzeń do transportu i przenoszenia, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń producentów sprzętu zawartych w instrukcjach ich obsługi. Użytkowane przyczepy powinny być sprawne technicznie i mieć instalacje w dobrym stanie: elektryczną i pneumatyczną (hamulcową), a przyczepa wywrotka – dodatkową sprawną instalację hydrauliczną.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 145
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama