Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Drukuj Email
wtorek, 31 października 2023 11:28

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia,

że 31 października 2023 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego.

Dodatkowe informacje uzyskać można w UMiG Wiązów,

pok. nr 34 lub pod 71 39 311 36 w. 38.

 
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Drukuj Email
poniedziałek, 30 października 2023 13:28

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 134 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 września 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązów na lata 2023-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Więcej…
 
Azbest 2023 Drukuj Email
wtorek, 24 października 2023 11:35

W okresie od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r. na terenie Gminy Wiązów realizowane jest zadanie pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązów”. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach „Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2021- 2023”.

 
Ogólnopolski Konkurs Testowy Drukuj Email
wtorek, 24 października 2023 11:31

Konkurs Testowy - Plakat

 
Jarmark Bożonarodzeniowy Drukuj Email
wtorek, 24 października 2023 11:19

Jarmark Bożonarodzeniowy - Plakat

  1. Regulamin.
  2. Karta zgłoszenia.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
wtorek, 10 października 2023 13:56

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 10.10.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu nieograniczonego:

  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 28/7 AM-1 obręb Bryłówek;
  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 181/13 AM-1 obręb Wiązów;
  • kompleks nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr ew. 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8 AM-6 obręb Wiązów;
  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 220/4 AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po ¼ w działce gruntu nr 220/1 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;
  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 220/5 AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po ¼ w działce gruntu nr 220/1 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;
  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 220/6 AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po ¼ w działce gruntu nr 220/1 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;

Szczegóły poniżej:

  1. Zarządzenie 142/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10.10.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 142/2023 z dnia 10.10.2023 r. – ogłoszenie o wykazie.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 160
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama