Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiAktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązów" Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2021 09:50

Gmina Wiązów aktualizuje dokument pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązów" (dalej PGN).

Celem aktualizacji jest przede wszystkim obecna ocena stanu powietrza w Gminie oraz nakreślenie działań wpływających na poprawę gospodarki energetycznej i mobilności w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią, zwiększenia ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł oraz zwiększenia dostępności transportu publicznego.

Efektem końcowym aktualizacji PGN będzie określenie listy działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną w zakresie budynków i środków transportowych.

Więcej…
 
Wniosek o wypłatę grantu Drukuj Email
wtorek, 02 lutego 2021 09:57

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” na podstawie punktu 5.3.3 „Procedury realizacji projektu grantowego” oraz § 2 Regulaminu Rady ds. Projektu udostępniamy wniosek o wypłatę grantu.

Załączniki:
Wniosek o wypłatę grantu.
Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu.

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Drukuj Email
poniedziałek, 01 lutego 2021 07:52

Nabór na rachmistrza

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).


Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01 lutego 2021 roku do 9 lutego 2021 roku

Więcej…
 
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego Drukuj Email
środa, 27 stycznia 2021 07:45

Szanowni Państwo,
W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.
Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

Więcej…
 
UWAGA - Rusza nabór wniosków na wymianę pieców Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:40

Wymiana pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że w II połowie lutego 2021 rusza nabór wniosków na wymianę pieców.

Nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach II rundy w projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" będzie ogłoszony w II połowie lutego 2021 roku.
Na złożenie wniosków będą Państwo mieli około 2 miesięcy. Projekty będą dotyczyć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (piece węglowe nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od 2020 roku lub wymagań klasy 5) na kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą) na które można otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 13:58

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 142
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama