Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Drukuj Email
wtorek, 10 października 2023 13:56

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 10.10.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu nieograniczonego:

 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 28/7 AM-1 obręb Bryłówek;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 181/13 AM-1 obręb Wiązów;
 • kompleks nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr ew. 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8 AM-6 obręb Wiązów;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 220/4 AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po ¼ w działce gruntu nr 220/1 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 220/5 AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po ¼ w działce gruntu nr 220/1 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 220/6 AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po ¼ w działce gruntu nr 220/1 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 142/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10.10.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 142/2023 z dnia 10.10.2023 r. – ogłoszenie o wykazie.
 
Obwieszczenie Drukuj Email
czwartek, 21 września 2023 08:27

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 28 września 2023r. do dnia 29 października 2023r.

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21670,zarzadzenie-nr-134-burmistrza-miasta-i-gminy-wiazow-z-dnia-21-wrzesnia-2023-w-sprawie-przeprowadzeni.html

 
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj Email
wtorek, 19 września 2023 13:09

Informujemy, że w terminie od 03 października 2023 r. do 12 października 2023 r., można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”.

Szczegóły w Ogłoszeniu.

 1. Projekt uchwały.
 2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały.
 3. Formularz konsultacji.
 
Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwach rolnych Drukuj Email
wtorek, 12 września 2023 08:24

Krus

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, aby znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta podanych w instrukcji obsługi maszyn. Działanie z wyobraźnią i świadomością występujących zagrożeń przy pracach w gospodarstwie rolnym, a szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

Więcej…
 
Informacja o terminie składania oświadczeń Drukuj Email
piątek, 08 września 2023 09:21

Informacja

Oświadczenie do pobrania.

 
Szacowanie szkód w uprawach rolnych w 2023 roku Drukuj Email
czwartek, 31 sierpnia 2023 12:35

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów wystosował wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie  komisji ds. szacowania szkód dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – grad, deszcz nawalny. W związku z tym wnioski składane do UMiG Wiązów będą rozpatrywane po otrzymaniu informacji od Wojewody o powołaniu komisji. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu BIP - zakładka „Grad, deszcz nawalny 2023” – TUTAJ - lub w sekretariacie Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym upływa 22.09.2023 r. o godz. 15.30. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko: Ewa Ławecka
Nr telefonu: 71 393 11 36 w. 37

Imię i nazwisko: Emilia Kowalska
Nr telefonu: 71 393 11 36 w. 38

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 163
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama