Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Drukuj Email
poniedziałek, 01 lutego 2021 07:52

Nabór na rachmistrza

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).


Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01 lutego 2021 roku do 9 lutego 2021 roku

Więcej…
 
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego Drukuj Email
środa, 27 stycznia 2021 07:45

Szanowni Państwo,
W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.
Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

Więcej…
 
UWAGA - Rusza nabór wniosków na wymianę pieców Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:40

Wymiana pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że w II połowie lutego 2021 rusza nabór wniosków na wymianę pieców.

Nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach II rundy w projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" będzie ogłoszony w II połowie lutego 2021 roku.
Na złożenie wniosków będą Państwo mieli około 2 miesięcy. Projekty będą dotyczyć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (piece węglowe nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od 2020 roku lub wymagań klasy 5) na kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą) na które można otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 13:58

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
Urząd Nieczynny Drukuj Email
środa, 23 grudnia 2020 12:11

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
Promocja bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych Drukuj Email
środa, 23 grudnia 2020 11:54

Krus

Indywidualne gospodarstwo rolne jest specyficznym miejscem pracy, w wielu aspektach odmiennym od pracy w innych sektorach gospodarki.

  1. W indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce dominuje produkcja wielotowarowa, co wymaga wykonywania wielu różnorodnych prac przy użyciu różnych maszyn i narzędzi. Różnorodność wykonywanych prac wymaga, aby rolnik był specjalistą w wielu dziedzinach, znał i stosował zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu różnych czynności w swoim gospodarstwie.
  2. Miejsce pracy rolnika jest ściśle związane z jego miejscem bytowania, co oznacza, że narażenie zdrowia związane z funkcjonowaniem gospodarstwa jest długotrwałe i obejmuje wszystkie osoby pracujące i mieszkające w gospodarstwie.
  3. W rolnictwie występuje sezonowe nasilenie prac, z czym wiąże się okresowe zwiększenie zagrożeń wypadkowych. Charakterystyczna jest również zależność zagrożeń wypadkowych od warunków atmosferycznych.
  4. Rolnik często nie posiada odpowiednich kwalifikacji do bezpiecznej obsługi maszyn. Nabywając maszynę, której nigdy nie obsługiwał, często nie ma możliwości, by przeszkolić się w zakresie bezpiecznej jej obsługi.
  5. Nie ma aktualnie przepisów prawnych, które nakładałyby na rolnika obowiązek zapewnienia w gospodarstwie elementarnych warunków bezpiecznej pracy. Właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego nie obowiązują przepisy kodeksu pracy dotyczące bhp.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama