Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Drukuj Email
wtorek, 06 lutego 2024 15:28

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi/Nieruchomości gminne przeznaczone do użyczenia” oraz „Przetargi na dzierżawę nieruchomości/2024 w dniu 06.02.2024 r. odpowiednio został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy.

Szczegóły poniżej:

https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5014,2024.html

https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5017,2024.html

 
Ogłoszenie Drukuj Email
czwartek, 01 lutego 2024 09:17

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi/Nieruchomości gminne przeznaczone do użyczenia" w dniu 01.02.2024 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Szczegóły poniżej:

https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5014,2024.html

 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
wtorek, 30 stycznia 2024 15:11

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Szczegóły dostępne TUTAJ.

 
Kwalifikacja wojskowa 2024r. Drukuj Email
piątek, 26 stycznia 2024 07:45

Przypominamy- kwalifikacja wojskowa, to nie jest pobór do wojska.

7-8.03.2024r. dla osób z terenu Gminy Wiązów, podlegających obowiązkowemu stawiennictwu (tj. mężczyźni urodzeni w 2005r.), odbędzie się kwalifikacja wojskowa w Starostwie Powiatowym w Strzelinie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Osoby podlegające stawiennictwu, z odpowiednim wyprzedzeniem, otrzymają pisemne wezwania.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
wtorek, 23 stycznia 2024 11:11

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  1. Kompleks działek o nr ewidencyjnym 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8

Szczegóły poniżej:

  1. Zarządzenie 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
 
Komunikat w sprawie wody Drukuj Email
wtorek, 16 stycznia 2024 14:12

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 16.01.2024r. otrzymaliśmy raporty z badań wykonane w 8 miejscach. Próbki zostały pobrane w dniu 11.01.2024r. Wszystkie wyniki są prawidłowe, w żadnym nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli. Komunikat Sanepidu dostępny TUTAJ.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 160
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama