Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiDiagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Wiązów - kwestionariusz ankiety internetowej Drukuj Email
wtorek, 14 maja 2024 10:32

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 14 maja do 27 maja 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy problemów społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Wiązów.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/c459333b56ad234c8


Zachęcamy do udziału w badaniu.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
poniedziałek, 13 maja 2024 11:41

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 13.05.2024 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  1. w trybie bezprzetargowym:
  • Lokal mieszkalny nr 4a położony przy ul.  Strzelińskiej 11 w Wiązowie;
  • Lokal mieszkalny nr 2A  położony przy ul. Strzelińskiej 1 w Wiązowie;
  • Lokal mieszkalny nr 3 położony przy Placu Wolności 7 w Wiązowie.

Szczegóły poniżej:

  1. Zarządzenie nr 67/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13.05.2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży + Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 67/2024 z dnia 13.05.2024 r.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
piątek, 10 maja 2024 14:07

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Wiązów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do edukacji. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

 
Wiosenne przymrozki – szacowanie szkód 2024 roku Drukuj Email
poniedziałek, 29 kwietnia 2024 12:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wiązów niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakimi są przymrozki wiosenne, zostanie powołana Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody.

Termin składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym upływa 09.05.2024 r. o godz. 15.30. Wnioski należy składać w sekretariacie pokój nr 11 Urzędu Miasta i Gminy Wiązów - ul. Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów.

Odpowiednie wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, ul. Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów – tj. sekretariat pokój nr 11 jak również na stronie internetowej urzędu BIP- zakładka „Wiosenne przymrozki – szacowanie szkód 2024 r.” - https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5037,wiosenne-przymrozki-szacowanie-szkod-2024-r.html na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku tzw. wniosku „obszarowego”.

 
Rekrutacja do Klubu Malucha w Wiązowie Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2024 14:10

Karty zgłoszenia dziecka będą przyjmowane od 25 kwietnia 2024 roku od godziny 8.00 do 16 maja 2024 roku w Klubie Malucha w Wiązowie.

Klub Malucha działała na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 204 z późn. zm.).

Łączna liczba wolnych miejsc w Klubie Malucha: 30.

Do Klubu mogą być przyjmowane dzieci powyżej 1 roku życia, a które nie ukończyły 3 lat, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Wiązów.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
wtorek, 16 kwietnia 2024 13:01

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  1. Nieruchomość w postaci zabudowanej działki gruntu o nr 90 AM–8 obręb Wiązów o pow. 0,1967 ha, KW nr WR1T/00002585/6.

Szczegóły poniżej:

  1. Zarządzenie 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 52/2024 z dnia  16.04.2024 r. - ogłoszenie o przetargu
  3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Nr 52/2024 z dnia 16.04.2024 r. - regulamin przetargu
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 164
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama