Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłaszamy pierwszą rekrutację do Klubu Malucha w Wiązowie, który będzie mieścił się przy ul. Pocztowej 4. Drukuj Email
czwartek, 20 lipca 2023 11:54

 

Logotypy Klub Malucha

Karty zgłoszenia dziecka będą przyjmowane od 26 lipca 2023 roku od godziny 8.00 do 04 sierpnia 2023 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Rozpoczęcie działalności Klubu zaplanowaliśmy na 1 września 2023 roku.

Klub Malucha będzie działał na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 204 z późn. zm.).

Łączna liczba wolnych miejsc w Klubie Malucha: 30.

Więcej…
 
Obwieszczenie Drukuj Email
poniedziałek, 26 czerwca 2023 14:12

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 04 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, pok. nr 34, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, w sali muzealnej o godz. 10:00.

Więcej szczegółów w załącznikach.

 1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów.
 2. Tekst SUiKZP Wiązów.
 3. Zał. 2 Studium Wiązów Mapa.
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko.
 
Obwieszczenie Drukuj Email
poniedziałek, 26 czerwca 2023 13:33

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 04 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, pok. nr 34, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, izba muzealna o godz. 10:00.

Więcej szczegółów w załącznikach.

 1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZÓW.
 2. Tekst MPZP Wiązów.
 3. Zał. 2 MPZP Wiązów Mapa.
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
poniedziałek, 26 czerwca 2023 10:35

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr LVI/429/2023 z dnia 21.06.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030

W dniu 21.06.2023 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LIV/416/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Wiązów, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Więcej…
 
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2023 13:07

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

 
Ogłoszenie Drukuj Email
środa, 21 czerwca 2023 11:37

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 21.06.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym:

 • udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu usługowego, położonego w Wiązowie przy Placu Wolności 3 na działce nr 42/8 AM – 7. Powierzchnia udziału wynosi 10,32 m2.
 • lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 3 w Wiązowie przy ulicy Staszica wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem wynoszącym 3023/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 41/7 AM - 8 obręb Wiązów, KW nr WR1T/00021374/3 .

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 98/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21.06.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 98/2023 z dnia 21.06.2023 r. - ogłoszenie o wykazie.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 154
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama