Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiUWAGA - Rusza nabór wniosków na wymianę pieców Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:40

Wymiana pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że w II połowie lutego 2021 rusza nabór wniosków na wymianę pieców.

Nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach II rundy w projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" będzie ogłoszony w II połowie lutego 2021 roku.
Na złożenie wniosków będą Państwo mieli około 2 miesięcy. Projekty będą dotyczyć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (piece węglowe nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od 2020 roku lub wymagań klasy 5) na kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą) na które można otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 13:58

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
Urząd Nieczynny Drukuj Email
środa, 23 grudnia 2020 12:11

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
Promocja bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych Drukuj Email
środa, 23 grudnia 2020 11:54

Krus

Indywidualne gospodarstwo rolne jest specyficznym miejscem pracy, w wielu aspektach odmiennym od pracy w innych sektorach gospodarki.

  1. W indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce dominuje produkcja wielotowarowa, co wymaga wykonywania wielu różnorodnych prac przy użyciu różnych maszyn i narzędzi. Różnorodność wykonywanych prac wymaga, aby rolnik był specjalistą w wielu dziedzinach, znał i stosował zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu różnych czynności w swoim gospodarstwie.
  2. Miejsce pracy rolnika jest ściśle związane z jego miejscem bytowania, co oznacza, że narażenie zdrowia związane z funkcjonowaniem gospodarstwa jest długotrwałe i obejmuje wszystkie osoby pracujące i mieszkające w gospodarstwie.
  3. W rolnictwie występuje sezonowe nasilenie prac, z czym wiąże się okresowe zwiększenie zagrożeń wypadkowych. Charakterystyczna jest również zależność zagrożeń wypadkowych od warunków atmosferycznych.
  4. Rolnik często nie posiada odpowiednich kwalifikacji do bezpiecznej obsługi maszyn. Nabywając maszynę, której nigdy nie obsługiwał, często nie ma możliwości, by przeszkolić się w zakresie bezpiecznej jej obsługi.
  5. Nie ma aktualnie przepisów prawnych, które nakładałyby na rolnika obowiązek zapewnienia w gospodarstwie elementarnych warunków bezpiecznej pracy. Właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego nie obowiązują przepisy kodeksu pracy dotyczące bhp.

Więcej…
 
Nowe zasady funkcjonowania PSZOK Drukuj Email
środa, 16 grudnia 2020 12:46

Informujemy, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane wyłącznie odpady pochodzące od mieszkańców Gminy Wiązów, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacają systematycznie należność za wywóz odpadów oraz zgłoszą w terminie do każdego czwartku chęć wywiezienia odpadów do PSZOK podając orientacyjną ilość oraz rodzaj odpadów.

Informujemy, że zgłoszenia przekazane do tut. Urzędu do każdego czwartku do godziny 12:00 będą zapisywane i realizowane w najbliższą sobotę, natomiast zgłoszenia dokonane po wyznaczonym czasie będą realizowane w każdą kolejną sobotę.

Zgłoszenia przyjmujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 -15:30 w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 71 393 11 36 wew. 32 lub 33.

 
Komunikat dotyczący PSZOK Drukuj Email
piątek, 04 grudnia 2020 11:45

W związku ze zmianą dotychczasowego operatora odbierającego odpady z terenu Miasta i Gminy Wiązów tj. Komunalnik Sp z.o.o na firmę FB Serwis Wrocław Sp z.o.o, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dnia 05.12.2020 r. będzie NIECZYNNY !

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia będą realizowane w kolejną sobotę tj. 12.12.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 148
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama