Wsparcie dla inwestora Drukuj
wtorek, 17 listopada 2015 14:53

Urząd Miasta i Gminy Wiązów wspiera inwestorów w całym procesie inwestycyjnym:

- przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów),

- asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,

- oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,

- udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców,

- opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy),

- informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, Parki technologiczne, itd.

Ratusz Wiązów

 

Urząd Miasta i Gminy Wiązów
Plac Wolności 37
57 – 120 Wiązów
tel. 71 393 11 36

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad inwestorem:
Karolina Pawlak
tel. 71 39 311 36 wew. 16
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
I piętro, pok. nr 19.

 

Zachęty lokalne:

Ulgi podatkowe

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w naszej gminie są zwolnienia z podatków i opłat lokalnych. Na terenie Gminy Wiązów obowiązują zwolnienia zawarte w art. 1b, w art. 7 oraz art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zm.). Dodatkowo organ podatkowy w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok objął zwolnieniem grunty i budynki lub ich części: wykorzystane na wykonanie zadań w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu; działalności bibliotecznej, zajęte na świetlice i cmentarze, wykorzystane na wykonywanie zadań w zakresie Obsługi ekonomiczno – administracyjnej i finansowo – księgowej placówek oświatowych, a także budynki pozostałe lub ich części wyłączone z gospodarstw rolnych, przekazanych w ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. W podatku od środków transportowych wprowadzono także zwolnienie w wysokości 30% na środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo – wychowawczych.

Stosuje się również zwolnienia wymienione w art. 12 ustawy o podatku rolnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 1381). Podatnikom podatku rolnego przysługuje dodatkowo ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków zawarta w art. 13 wspomnianej ustawy.

 

Zachęty regionalne:

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym. Więcej znajdą Państwo na stronie http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/ulgi-podatkowe-pomoc-publiczna/ .

Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów spółki DAWG oferuje szerokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie One-Stop-Shop. Inwestorom zgłaszającym się do Dolnoślaskiej Agencji Współpracy Gospodarczej możemy zagwarantowa kompleksowe wsparcie na całym etapie procesu inwestycyjnego. Więcej znajdą Państwo na stronie: http://www.dawg.pl/pl/page/56/WSPARCIE-PROCESU-INWESTYCYJNEGO

 

Zachęty krajowe:

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy
Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na http://www.paiz.gov.pl/prawo