Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworowie Drukuj Email
wtorek, 28 kwietnia 2015 11:21

Niewątpliwym sukcesem i powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Wiązów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej” w Priorytecie V "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" ("Energetyka")”.

Więcej…
 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie – etap III Drukuj Email
czwartek, 11 września 2014 12:47

Gmina Wiązów realizuje projekt pn.: ”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie – etap III„. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita projektu:   3 944 851,93 zł.
Dofinansowanie/pożyczka
z WFOŚ i GW we Wrocławiu:    725 851,30 zł.
Dofinansowanie z EFRROW:    2 405 397,00 zł.

Więcej…
 
Wyposażenie gminnych świetlic na terenie Gminy Wiązów Drukuj Email
poniedziałek, 10 lutego 2014 08:06

Gmina Wiązów zrealizowała kolejny projekt pn.: ”Wyposażenie gminnych świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązów”. Projekt realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. W ramach zadania zakupiono wyposażenie (krzesła i stoły) do świetlic wiejskich w: Częstocicach, Jaworowie, Ośnie, Łojowicach, Zborowicach.

Więcej…
 
Remont gminnych świtlic w Kłosowie i Starym Wiązowie Email
wtorek, 09 kwietnia 2013 09:18
Realizacja projektu pn.: ”Remont gminnych świetlic wiejskich w Kłosowie i Starym Wiązowie” jest kolejnym sukcesem Gminy Wiązów. Projekt realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń sanitarnych.
Wartość całkowita projektu: 39.360,00 zł
Dofinansowanie EFRROW: 22.400,00 zł
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 9