Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Przebudowa stacji uzdatniania wody

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiPrzebudowa stacji uzdatniania wody Drukuj Email
wtorek, 14 lipca 2020 14:20

14.07.2020 roku odbyło się podpisanie umowy na realizuję projektu pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Księżyce, Łojowice i Częstocice oraz budowa oczyszczalni ścieków dla gminnej świetlicy wiejskiej w Częstocicachna operację na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Księżyce, Łojowice i Częstocice oraz budowa oczyszczalni ścieków dla gminnej świetlicy wiejskiej w Częstocicach” mająca na celu: wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Wiązów poprzez przebudowę infrastruktury technicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem realizacji zadania będą roboty budowlane polegające na modernizacji układu technologicznego trzech stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie Gminy Wiązów oraz zaprojektowaniu oraz wykonaniu oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Częstocice.

Dzięki realizacji zadania zostanie ulepszona i unowocześniona kontrola i sposób sterowania pracą SUW, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnego oprogramowania, co umożliwi dokładne zaprogramowanie i szczegółowy nadzór podczas procesu uzdatniania wody, co z kolei przełoży się na jakość wody uzdatnionej oraz koszty jej produkcji.

Obszary Wiejskie 2020