Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Fundusz Dróg Samorządowych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiFundusz Dróg Samorządowych Drukuj Email
czwartek, 05 grudnia 2019 11:19

Gmina Wiązów na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice " otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadnia wynosi 166 247,08 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  99 748,25 zł.

Zakres prac obejmował:

  1. wykonanie pomiarów przy liniowych robotach ziemnych;
  2. wykonanie mechanicznego czyszczenia nawierzchni drogowej;
  3. wyrównanie istniejącej podbudowy;
  4. uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni drogi;
  5. skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
  6. wykonanie nawierzchni z mieszankę mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm;
  7. wyregulowanie pionowe studzienek dla włazów kanałowych;
  8. wyregulowanie pionowe studzienek dla kratek ściekowych ulicznych;
  9. wyregulowanie krawężników na jeden, równy poziom;
  10. częściowa wymiana krawężników nie nadających się do użytku.
Wojewoda Dolnośląski