Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekt informatyzacji Gminy Wiązów - zakończony!

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiProjekt informatyzacji Gminy Wiązów - zakończony! Drukuj Email
piątek, 10 września 2010 11:24

 Pełnym sukcesem i powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Wiązów. Tym razem w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”, pod nazwą: „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz jednostek organizacyjnych gminy zmierzająca do powstania e-usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

 

Gminie Wiązów udało się pomyślnie przeprowadzić projekt informatyzacji, który swym zakresem obejmował Urząd Miasta i Gminy Wiązów oraz siedem podległych jego jednostek organizacyjnych, tj. SP w Jaworowie, SP w Witowicach, SP w Wawrzyszowie, Zespół Szkół Publicznych w Wiązowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie.

W wyniku realizacji w/w projektu zakupiono m.in. 33 zestawy komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 22 drukarki laserowe sieciowe kolorowe, 1 urządzenie wielofunkcyjne laserowe, 8 skanerów, cztery podpisy elektroniczne oraz zostało wdrożonych 50 e-formularzy. Udoskonalono trzy bazy danych w postaci elektronicznego systemu obiegów dokumentów, modułów funkcjonalnych, jak również powstała nowa baza danych na ewidencję umów na nieczystości stałe i płynne. Wartość projektu wyniosła 500 004,00 zł z czego 425 003,40 zł to kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zawartą umową. Jednak, jak przyznają urzędnicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju UMiG Wiązów, całkowita wartość zadania wyniosła około 600 tys. zł.

Dzięki realizacji projektu przez Gminę Wiązów każdy z jej mieszkańców oraz osób zainteresowanych, ma w tej chwili możliwość złożenia wniosków i załatwienia spraw w urzędzie i jednostkach podległych, z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Tym samym Gmina Wiązów dołączyła do wąskiego grona samorządów, które pochwalić się mogą wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, poprzez który w pełny sposób otwiera się na wszystkie osoby zainteresowane załatwieniem spraw w Gminie.

O informatyzacji pisaliśmy też tutaj.

banery

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu nr 2 ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” dla zadania pod nazwą.: „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz jednostek organizacyjnych gminy zmierzająca do powstania e-usług publicznych".