Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiPracownia przyrodnicza w każdej gminie Email
środa, 01 lutego 2012 09:32

Projekt do którego udało się przystąpić Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie zakłada stworzenie w placówce nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi szkoła zapewni uczniom możliwość efektywniejszej nauki. Interaktywne tablice, nowoczesne mikroskopy, dostęp do Internetu i właściwe skorzystanie z niego, z pewnością pomogą uczniowi w lepszej nauce przedmiotów matemotyczno-przyrodniczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013, realizowany w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku 7.2. Rozwój infrastruktury  placówek edukacyjnych.

 

Więcej informacji o realizacji projektu można uzyskać klikając na podany link: Pracownia przyrodnicza w Jaworowie

Całkowita wartośc projektu: 23 250 035,32 zł.

Wkład Województwa Dolnośląskeigo 6 975 01,60 zł.

Wkład Unii Europejskiej 16 275 024,72 zł.

loga