Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie – etap III

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiRozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie – etap III Drukuj Email
czwartek, 11 września 2014 12:47

Gmina Wiązów realizuje projekt pn.: ”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie – etap III„. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita projektu:   3 944 851,93 zł.
Dofinansowanie/pożyczka
z WFOŚ i GW we Wrocławiu:    725 851,30 zł.
Dofinansowanie z EFRROW:    2 405 397,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl