Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych „NATUROWE trasy pieszo-rowerowe – NATURA łączy samorządy”

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„NATUROWE trasy pieszo-rowerowe – NATURA łączy samorządy” Drukuj Email
czwartek, 10 września 2015 11:29

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ideą projektu jest promowanie obszarów Natura 2000 poprzez zaktywizowanie ponad-gminnego ruchu turystycznego szlakami rowerowymi i pieszymi, gdzie punkty węzłowe stanowić będą terenowe centra dydaktyczno-informacyjne opisujące atrakcyjność przyrodniczą przedmiotowego obszaru.

Trasy prowadzą pomiędzy pięcioma centrami zlokalizowanymi na terenie pięciu gmin. Kolejne punkty projektu stworzone zostały w sposób zachęcający (mobilizujący) do takiego  planowania dalszej wycieczki, aby możliwe było uzyskanie nowych informacji z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej trzech obszarów Natura 2000, przy jednoczesnej możliwości poznania na trasie licznych ciekawostek  przyrodniczych  i turystycznych.

Obszar projektu jest bardzo bogaty, zarówno w aspekty ekologiczne i przyrodnicze ( w tym ornitologiczne ), jak i w liczne obiekty geomorfologiczne, zabytki i ciekawostki historyczne (np. klasztor cystersów, tablica z pierwszym tekstem w języku polskim, stanowisko kwarcytu daktylowego, wieże wydobywcze z okresu przedwojennego).

Celem Projektu jest przede wszystkim edukacja ekologiczna mieszkańców regionu oraz turystów zewnętrznych w zakresie przedmiotów ochrony siedliskowej i gatunkowej w ramach sieci Natura 2000 połączona z aktywnym wypoczynkiem w formie wycieczek rowerowych lub pieszych po kolejnych, odpowiednio wyposażonych centrach/punktach /ścieżkach dydaktycznych.

Obszar ścieżki jest dostępny bezpłatnie stąd też możliwość z jej korzystania będzie miał każdy turysta.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania szlaku.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Logotyp