Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiTermomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie Drukuj Email
środa, 21 czerwca 2017 13:53

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie. Cele szczegółowe projektu:

 

– wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie Gminy Wiązów i obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w Gminie Wiązów poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie – jednego
z największych konsumentów energii i emitentów zanieczyszczeń;

– poprawa jakości powietrza w Gminie Wiązów poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;

– zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację Gimnazjum Publicznego w Wiązowie;

– obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie.

Wartość projektu: 1 452 428,85 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 106 309,86 złotych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynku użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI