Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieców - runda II Drukuj
czwartek, 01 kwietnia 2021 13:57

Wymiana pieców

W załączeniu niezbędne informacje i dokumenty w celu otrzymania grantu w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin składania wniosków od 06 kwietnia – 01 czerwca 2021 roku w godzinach pracy Urzędu.

 1. Prezentacja (.PDF).
 2. Procedura realizacji projektu grantowego (.PDF).
 3. Wniosek o udzielenie grantu (.DOCX, .PDF).
 4. Załącznik nr 1 do procedury realizacji projektu grantowego (.PDF).
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu (.PDF).
 6. Załączniki do wniosku:
  1. Pełnomocnictwo (.DOCX, .PDF).
  2. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia (.DOCX, .PDF).
  3. Zgoda właścicieli lokali w Wspólnocie Mieszkaniowej na wykonanie inwestycji (.DOCX, .PDF).
  4. Zgoda na przetwarzanie danych (.DOCX, .PDF).
  5. Upoważnienie na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego (.DOCX, .PDF).
  6. Oświadczenie o pomocy de minimis (.DOCX, .PDF).
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.XLSX, .PDF).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.XLSX, .PDF).
  9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (.DOCX, .PDF).
  10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku Vat (.DOCX, .PDF).
  11. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zarządzania nieruchomością (.DOCX, .PDF).
  12. Deklaracja o ilości spalanych paliw (.DOCX, .PDF).
 7. Wzór protokołu nr 1 z wizji (.PDF).
 8. Wzór protokołu nr 2 z wizji (.PDF).
 9. Wzór wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 10. Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 11. Lista audytorów (.PDF).
 12. Ogłoszenie (.PDF).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.