Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieBudowa terenu rekreacyjnego Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Filipek   
wtorek, 08 listopada 2022 08:48

Aglomeracja Wrocławska

NAZWA INWESTYCJI: Budowa terenu rekreacyjnego dla rodzin popegeerowskich na dz. 1/39 AM-3, obręb Wiązów

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000,00 zł

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: "Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską"

OPIS:
Głównym celem zadania jest zagospodarowanie placu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń i zabawy. Nieruchomość na której zlokalizowany jest teren rekreacyjny dla rodzin popegeerowskich jest działką gminną o numerze 1/39 AM-3 na którym znajdują się 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości brak jest miejsc do spędzania czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzenie terenu rekreacyjnego do wspólnego spędzania czasu wolnego przyczyni się do zaciśnięcia relacji sąsiedzkich pomiędzy różnymi grupami wiekowymi oraz poprawi estetykę niezagospodarowanej części nieruchomości.

W wyniku realizacji inwestycji:

  1. wykorytowano oraz wylano warstwę asfaltu w celu stworzenia boiska;
  2. zakupiono i zamontowano dwie bramki wraz z siatkami do piłki nożnej;
  3. zakupiono i zamontowano kosz do gry w koszykówkę.