Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieBHP przy stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin Drukuj Email
Wpisany przez Emilia Kowalska   
wtorek, 20 czerwca 2023 12:58

Krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, jak ważne jest zachowanie zasad BHP podczas stosowania substancji chemicznych w gospodarstwach rolnych.

Groźne substancje

Największą i najczęściej stosowaną w rolnictwie grupą substancji chemicznych są pestycydy, wykazujące działanie owadobójcze, grzybobójcze i chwastobójcze. Stosując te substancje w gospodarstwie, należy pamiętać, że niewłaściwe postępowanie z nimi, może powodować groźne zatrucia, a w konsekwencji powikłania.

Zaliczamy do nich:

 • zatrucia ostre – nagłe
 • przewlekłe – wynik kumulacji małych dawek pestycydów w organizmie
 • skutki odległe – wynikające z powolnego działania na gospodarkę hormonalną organizmu,
 • układ odpornościowy, a nawet zarodki (gdy kobieta jest w ciąży).

Niepokojące objawy

Co powinno zaniepokoić rolników w pierwszej fazie zatrucia? Są to objawy, powodowane działaniem narkotycznym, duszącym oraz żrącym substancji zawartych w środkach ochrony roślin. Ból gałek ocznych, przekrwienie spojówek, zwężenie źrenic, łzawienie, kaszel, duszności, uczucie ucisku w klatce piersiowej, skurcze oskrzeli, zaburzenia oddychania, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ślinotok, zwolnienie akcji serca i spadek ciśnienia krwi. W każdym z tych przypadków należy natychmiast wezwać lekarza!

Kto nie powinien pracować z tymi substancjami

Prace związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów mogą być wykonywane przez osoby pełnoletnie i zdrowe. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, powinny zasięgnąć opinii lekarza, czy mogą kontaktować się z chemicznymi ŚOR.

Główne zasady BHP

Przy pracach związanych ze stosowaniem nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin, należy:

 • pamiętać o stosowaniu odzieży ochronnej lub specjalnie do tego celu przeznaczonej odzieży roboczej, a także sprzętu ochrony osobistej, tj. ubranie ochronne: czyste, wykonane ze ścisłej tkaniny lub nieprzemakalnego materiału (spodnie, bluza, kapelusz typu rybackiego, fartuch, kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe bez podszewki, osłony twarzy, okulary ochronne, półmaski lub maski, rękawice ochronne zakrywające przegub ręki, przeznaczone do prac ze środkami ochrony roślin oraz posiadające odpowiedni atest,
 • bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej
  do preparatu
 • nawozy mineralne, zwłaszcza pyliste, wysiewać w dni pogodne, bezwietrzne, przy średnich i niskich temperaturach dodatnich
 • przestrzegać okresów karencji - od terminu ostatniego zabiegu do terminy zbioru rośliny.

Zabronione jest:

 • przystąpienie do prac ze środkami ochrony roślin na czczo
 • przechowywanie środków ochrony roślin z artykułami spożywczymi, napojami, paszami dla zwierząt i płodami rolnymi
 • przechowywanie środków ochrony roślin w nieoryginalnych opakowaniach, zwyczajowo   używanych do przechowywania żywności i butelkach po napojach
 • spożywanie alkoholu w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin, w dniu poprzedzającym oraz w dniu następnym po zabiegach - lekceważenie tego zalecenia grozi poważnymi zatruciami.

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, możliwie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki.

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.krus.gov.pl