Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Filipek   
środa, 21 czerwca 2023 11:37

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 21.06.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym:

  • udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu usługowego, położonego w Wiązowie przy Placu Wolności 3 na działce nr 42/8 AM – 7. Powierzchnia udziału wynosi 10,32 m2.
  • lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 3 w Wiązowie przy ulicy Staszica wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem wynoszącym 3023/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 41/7 AM - 8 obręb Wiązów, KW nr WR1T/00021374/3 .

Szczegóły poniżej:

  1. Zarządzenie 98/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21.06.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 98/2023 z dnia 21.06.2023 r. - ogłoszenie o wykazie.