Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Wajda   
wtorek, 05 grudnia 2023 10:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 04.12.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony:

  • nieruchomości zabudowanej budynkiem Remizy strażackiej wybudowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jutrzyna jako działka Nr 49 AM 1- o pow. 0,10 ha położonej w Jutrzynie 99
  • nieruchomości zabudowanej budynkiem Remizy strażackiej wybudowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wiązów jako działka Nr 107 AM-9 o pow. 0,0166 ha przy ul. 1 Maja 17 w Wiązowie
  • działka Nr 106 AM-9 o pow. 0,0260 obręb Wiązów zabudowana budynkiem gospodarczym przy ul. 1 Maja 17 w Wiązowie.

Szczegóły poniżej:

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21771,zarzadzenie-nr-1702023-burmistrza-miasta-i-gminy-wiazow-z-04122023r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nier.html