Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOtwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Ławecka   
wtorek, 30 stycznia 2024 15:11

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Szczegóły dostępne TUTAJ.