Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Drukuj Email
wtorek, 12 maja 2020 11:01

Gmina Wiązów pozyskała 59400,00 zł na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Z pozyskanej dotacji samorząd zakupił 22 laptopy przeznaczone do zdalnego nauczania, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Wiązowie. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkoły i będą wykorzystywane do nauki na miejscu.

Logotypy