Wracam na stronę główną Wymiana pieców

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiWymiana pieców
Zmiany w procedurze Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2021 08:01

Wymiana pieców

Rada ds. Projektu w dniu 29.06.2021 dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punkcie 5.3.4

 
Wydłużona ocena formalna wniosków – II Runda Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2021 07:49

Wymiana pieców

Rada ds. Projektu w dniu 29.06.2021 dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punkcie 5.2.7

 
Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieców - runda II Drukuj Email
czwartek, 01 kwietnia 2021 13:57

Wymiana pieców

W załączeniu niezbędne informacje i dokumenty w celu otrzymania grantu w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin składania wniosków od 06 kwietnia – 01 czerwca 2021 roku w godzinach pracy Urzędu.

 1. Prezentacja (.PDF).
 2. Procedura realizacji projektu grantowego (.PDF).
 3. Wniosek o udzielenie grantu (.DOCX, .PDF).
 4. Załącznik nr 1 do procedury realizacji projektu grantowego (.PDF).
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu (.PDF).
 6. Załączniki do wniosku:
  1. Pełnomocnictwo (.DOCX, .PDF).
  2. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia (.DOCX, .PDF).
  3. Zgoda właścicieli lokali w Wspólnocie Mieszkaniowej na wykonanie inwestycji (.DOCX, .PDF).
  4. Zgoda na przetwarzanie danych (.DOCX, .PDF).
  5. Upoważnienie na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego (.DOCX, .PDF).
  6. Oświadczenie o pomocy de minimis (.DOCX, .PDF).
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.XLSX, .PDF).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.XLSX, .PDF).
  9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (.DOCX, .PDF).
  10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku Vat (.DOCX, .PDF).
  11. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zarządzania nieruchomością (.DOCX, .PDF).
  12. Deklaracja o ilości spalanych paliw (.DOCX, .PDF).
 7. Wzór protokołu nr 1 z wizji (.PDF).
 8. Wzór protokołu nr 2 z wizji (.PDF).
 9. Wzór wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 10. Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 11. Lista audytorów (.PDF).
 12. Ogłoszenie (.PDF).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 
Dofinansowanie do wymiany pieców – II runda Drukuj Email
środa, 31 marca 2021 11:07

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że w terminie od dnia 06 kwietnia 2021 roku rozpocznie się II rudna naboru wniosków w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”. Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja do pobrania o naborze dostępna będzie w zakładce Wymiana pieców od dnia 02.04.2021 roku.

 
Wniosek o wypłatę grantu Drukuj Email
wtorek, 02 lutego 2021 09:57

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” na podstawie punktu 5.3.3 „Procedury realizacji projektu grantowego” oraz § 2 Regulaminu Rady ds. Projektu udostępniamy wniosek o wypłatę grantu.

Załączniki:
Wniosek o wypłatę grantu.
Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu.

 
UWAGA - Rusza nabór wniosków na wymianę pieców Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:40

Wymiana pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że w II połowie lutego 2021 rusza nabór wniosków na wymianę pieców.

Nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach II rundy w projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" będzie ogłoszony w II połowie lutego 2021 roku.
Na złożenie wniosków będą Państwo mieli około 2 miesięcy. Projekty będą dotyczyć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (piece węglowe nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od 2020 roku lub wymagań klasy 5) na kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą) na które można otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2