Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Cyfrowa Gmina

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiCyfrowa Gmina Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2022 09:46

Cyfrowa Gmina

Gmina Wiązów pozyskała  211 230,00 zł na realizację projektu grantowego pn.  ”Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Z pozyskanych środków samorząd zakupi sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji JST oraz dokona analizy cyberbezpieczeństwa JST.

Cyfrowa Gmina - Logotypy