Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych „Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego” budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalów

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego” budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalów Drukuj Email
wtorek, 31 stycznia 2023 12:54

Realizacji dla zadnia  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach zadania wykonano:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (roboty pomiarowe, wykarczowanie istniejących zarośli, zakrzaczenia);
  • roboty ziemne;
  • wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
  • elementy wyposażenia (dostawa i montaż zestawu zabawowego zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż zestawów sprawnościowych zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, montaż koszy na śmieci, osadzenie tulei do słupków do siatkówki i stojaków do koszykówki).
  • zagospodarowanie (ręczne plantowanie powierzchni, jednokrotne zagęszczenie podłoża, wykonanie trawnika).

Wartość całkowita zadania: 127 920,00 zł

Dofinansowanie: 61 376,00 zł

Obszary Wiejskie 2020