Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiDofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029 Drukuj Email
piątek, 01 września 2023 07:50

Logo NextGenerationEU

 1. Zadanie zakłada utworzenie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wiązów w formie klubu dziecięcego na łącznie 30 miejsc. Nowa placówka powstanie w wyniku rozbudowy wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (budynek po byłym banku). Łączna powierzchnia placówki to 217,09 m2. Dodatkowo na parterze budynku pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,11 m2 przeznaczone będzie do przechowywania wózków. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano wyposażenie klubu dziecięcego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – urządzenie placu zabaw, który będzie przeznaczony dla dzieci klubu dziecięcego. Placówka będzie czynna 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach inwestycji zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra opiekunów, którzy w ramach bieżącego funkcjonowania placówki będą opiekować się dziećmi. Dzieciom zapewnione zostanie wyżywienie w ramach cateringu.

Prace obejmują między innymi:

 • prace budowlane wewnętrzne;
 • prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

W ramach inwestycji planuje się również zakup i montaż pierwszego wyposażenia w tym m.in.:

 • wyposażenie sal dzieci;
 • wyposażenie sali do wypoczynku;
 • wyposażenie węzła higieniczno-sanitarnego;
 • wyposażenie pomieszczenia socjalnego;
 • wyposażenie pomieszczeń biurowych (gabinet kierownika, sala do spotkań z rodzicami);
 • wyposażenie pomieszczenia cateringi i zmywalni;
 • wyposażenie pomieszczenia porządkowego;
 • wyposażenie szatni;
 • drobne wyposażenie sal dzieci;
 • wyposażenie wózkarni – wózki;
 • wyposażenie WC

Ponadto Gmina Wiązów w ramach zadania zaplanowała wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią.

 1. Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice ; opiekunowie.
 2. Cel projektu: utworzenie 30 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
 3. Efekty, rezultaty projektu: utworzenie 30 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym.
 4. Wartość zadania: 1 221 015,03
 5. Wartość dofinansowania z UE: środki z KPO 1 075 860,00 zł, środki z FERS 902 880,00 zł

#FunduszeUE, #NextGenerationEU