Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworowie

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworowie Drukuj Email
wtorek, 28 kwietnia 2015 11:21

Niewątpliwym sukcesem i powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Wiązów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej” w Priorytecie V "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" ("Energetyka")”.

Prace modernizacyjne trwały od stycznia 2015 r., do kwietnia 2015 roku. Obejmowały one wykonanie modernizacji instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę dachu, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz), wykonanie kolektorów słonecznych w celu wspomagania instalacji c.w.u, wymianę tynków zewnętrznych oraz wykonanie nowych powłok malarskich.

Inwestycja ta, ze względu na pogarszający się stan techniczny budynku, była bardzo konieczna. W wyniku przeprowadzonych przez beneficjenta działań termomodernizacyjnych nastąpiło zmniejszenie strat ciepła w budynku, które były ogromnym problem dla placówki. Nastąpiło również podwyższenie sprawności systemu grzewczego poprzez dostosowanie instalacji c.o. do aktualnych wymagań technicznych. Efektem przeprowadzonych prac, będą oszczędności eksploatacyjne ciepła, co przełoży się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez użytkowników budynku. Pozwoli to na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne cele służące poprawie warunków nauczania i doposażenia placówki.

Zrealizowane działania wpłyną dodatkowo na zwiększenie komfortu nauki i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz pozwolą na rozszerzenie i zróżnicowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, a w konsekwencji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Poprawie ulegną również warunki socjalno-bytowe oraz bezpieczeństwo uczniów i kadry nauczycielskiej. Realizacja zadania zapewni też nowy, estetyczny wygląd budynku wraz z kolorystyką dostosowaną do otoczenia obiektu.

Wartość projektu wyniosła 508 480,13 zł z czego 212 574,40 zł to kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zawartą umową.

Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej Gmina Wiązów może pochwalić się kolejnym wyremontowanym obiektem, który służyć będzie mieszkańcom.

 


Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013