Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Informatyzacja Gminy Wiązów

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiInformatyzacja Gminy Wiązów Drukuj Email
wtorek, 29 czerwca 2010 08:44

 Realizacja projektu informatyzacja jest kolejnym sukcesem Gminy Wiązów. W ramach Priorytetu nr 2 „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” Gmina Wiązów otrzyma dofinansowanie w wysokości 425 003,40 zł na zadanie pn.: „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz jednostek organizacyjnych gminy zmierzająca do powstania e-usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 500 004,00 zł, z czego 85% to kwota dotacji.

Głównym celem projektu jest informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz siedmiu podległych jednostek organizacyjnych gminy, tj.: SP w Jaworowie, SP w Witowicach, SP w Wawrzyszowie, Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie, Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. Projekt zakłada kupno nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrażania elektrycznego obiegu dokumentów oraz oprogramowania w myśl zasady otwartego dostępu. Sprzęt powyższy będzie wykorzystywany do czynności związanych z zarządzaniem i administracją pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych, obsługą petentów oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Realizowany projekt ma charakter ponadlokalny. Przyczyni się on do rozwoju „Społeczeństwa partycypacyjnego”. Każdy z mieszkańców Gminy Wiązów i nie tylko, będzie miał możliwość złożenia wniosków i załatwienia spraw w urzędzie i jednostkach podległych, z dowolnego miejsca w którym jest dostęp do Internetu. „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz jednostek organizacyjnych gminy zmierzająca do powstania e-usług publicznych” poprawi szanse dostępu usług publicznych osobom niepełnosprawnym i starszym w prosty i bezpieczny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

banery

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu nr 2 ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” dla zadania pod nazwą.: „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz jednostek organizacyjnych gminy zmierzająca do powstania e-usług publicznych".