Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych „Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie”

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie” Drukuj Email
czwartek, 04 stycznia 2018 11:04

Operacja polega na rozbudowie istniejącego  budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie. Obiekt zlokalizowany jest  na działce nr 1 AM-5, obręb Wiązów. Realizacja tej operacji stworzy warunki do organizacji spotkań społeczności i rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów mieszkańców. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Wiązowa. W ramach operacji planuje się rozbudowę istniejącego budynku w Wiązowie (wewnętrzne instalacje wodnokanalizacyjne, instalacja elektryczna, wentylacja).

Celem planowanej operacji będzie zaspokojenie potrzeb społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych mieszkańców Wiązowa poprzez rozbudowę budynku rekreacyjno-sportowego.

Operacja pn.: „Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie” realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.