Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiJak bezpiecznie pracować w gospodarstwie Drukuj Email
środa, 09 marca 2022 12:33

Krus

Wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie indywidualnym powoduje nagromadzenie w nim wielu różnego rodzaju narzędzi i maszyn, które już z racji swojego przeznaczenia, stwarzają określone zagrożenie. Użytkowanie maszyn czy narzędzi, które mogą być niebezpieczne, nie musi konieczne prowadzić do urazu lub wypadku. Podczas wykonywania każdej pracy i przy posługiwaniu się każdym narzędziem niezbędna jest wyobraźnia i umiejętność wykonywania konkretnej pracy. Bezpiecznej pracy sprzyja właściwa jej organizacja, bezpieczne maszyny i narzędzia, właściwe przygotowanie fachowe i skoncentrowanie się na wykonywanych czynnościach.

Więcej…
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
piątek, 25 lutego 2022 11:11

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na lata 2022-2023.

  1. Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 lutego 2022r.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów.
  3. Formularz konsultacji społecznych.
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.
  5. Protokół z konsultacji.
 
Informacja w ramach konkursu GRANTY PPGR Drukuj Email
środa, 09 lutego 2022 15:25

Granty PPGR

 
Komunikat Drukuj Email
poniedziałek, 07 lutego 2022 07:38

Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego pomostów posadowionych na gruntach będących w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
poniedziałek, 17 stycznia 2022 13:10

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
Urząd Nieczynny Drukuj Email
wtorek, 04 stycznia 2022 11:58

Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 roku Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 160
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama