Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiRemont gminnych świtlic w Kłosowie i Starym Wiązowie Email
wtorek, 09 kwietnia 2013 09:18
Realizacja projektu pn.: ”Remont gminnych świetlic wiejskich w Kłosowie i Starym Wiązowie” jest kolejnym sukcesem Gminy Wiązów. Projekt realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń sanitarnych.
Wartość całkowita projektu: 39.360,00 zł
Dofinansowanie EFRROW: 22.400,00 zł
Więcej…
 
Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zborowicach zakończony Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 12:52
Zakończył się kolejny projekt realizowany przez Gminę Wiązów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. W ramach zadania wymieniono 200,90 m2 powierzchni dachu na świetlicy wiejskiej w Zborowicach.
Wartość całkowita projektu: 35.832,00 zł
Dofinansowanie: 22.968,10 zł
Więcej…
 
Pracownia przyrodnicza w każdej gminie Email
środa, 01 lutego 2012 09:32

Projekt do którego udało się przystąpić Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie zakłada stworzenie w placówce nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi szkoła zapewni uczniom możliwość efektywniejszej nauki. Interaktywne tablice, nowoczesne mikroskopy, dostęp do Internetu i właściwe skorzystanie z niego, z pewnością pomogą uczniowi w lepszej nauce przedmiotów matemotyczno-przyrodniczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013, realizowany w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku 7.2. Rozwój infrastruktury  placówek edukacyjnych.

Więcej…
 
Dotacja dla uczniów Drukuj Email
środa, 19 października 2011 10:25
logoueumwd
We wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Łącznie projektem objętych zostanie około 222 uczniów z kl. I – III.
Pieniądze przeznaczone na realizację projektu Gmina Wiązów pozyskała ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego – tzw. dotacja celowa. Łącznie pozyskano 141 130 zł po 30 000 zł szkoły w Wawrzyszowie i Witowicach, 28 100 zł Szkoła Podstawowa w Jaworowie i 53 030 zł Szkoła Podstawowa w Wiązowie.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 10