Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiBudowa placu zabaw w Ośnie Drukuj Email
poniedziałek, 06 lipca 2020 07:23

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wsi Ośno „Brawo My”, przy współpracy z gminą Wiązów otrzymało dofinansowanie na długo wyczekiwane zadanie pn.: „Budowa placu zabaw oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z elementami zagospodarowania terenu”, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…
 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Drukuj Email
wtorek, 12 maja 2020 11:01

Gmina Wiązów pozyskała 59400,00 zł na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Z pozyskanej dotacji samorząd zakupił 22 laptopy przeznaczone do zdalnego nauczania, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Wiązowie. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkoły i będą wykorzystywane do nauki na miejscu.

Logotypy

 
Fundusz Dróg Samorządowych Drukuj Email
czwartek, 05 grudnia 2019 11:19

Gmina Wiązów na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice " otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadnia wynosi 166 247,08 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  99 748,25 zł.

Więcej…
 
Rewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2019 12:26

Celem głównym projektu jest ożywienie centralnego obszaru miasta oraz przywrócenia mu funkcji społecznych, integrujących mieszkańców obszaru zdegradowanego. Rynek jest zwykle wizytówką miasta, dlatego też jego rewitalizacja pozytywnie wpłynie na poczucie tożsamości mieszkańców z Wiązowem. Społeczność zamieszkująca rynek i tereny przyległe będzie miała poczucie estetyki miejsca, w którym zamieszkują, będą dumni ze swojego otoczenia, a poprzez to wzrośnie w nich poczucie odpowiedzialności za dbanie o swoje miasto i swoje najbliższe otoczenie. Teren ten stanie się również bardziej atrakcyjny dla drobnych przedsiębiorców, którzy będą chętniej zakładać działalność związaną z gastronomią na tym terenie, a co za tym idzie istnieje możliwość zmniejszenia się bezrobocia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 10