Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiCyfrowa Gmina Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2022 09:46

Cyfrowa Gmina

Gmina Wiązów pozyskała  211 230,00 zł na realizację projektu grantowego pn.  ”Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Z pozyskanych środków samorząd zakupi sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji JST oraz dokona analizy cyberbezpieczeństwa JST.

Cyfrowa Gmina - Logotypy

 
Boisko sportowe Wawrzyszów Drukuj Email
piątek, 30 kwietnia 2021 11:58

Gmina Wiązów planuje realizację inwestycji pn.: „Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Wawrzyszowie”. W ramach inwestycji planuje się powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzić będzie boisko do piłki, boisko do piłki koszykowej oraz boisko treningowe do piłki ręcznej i nożnej. Ponadto boisko zostanie wyposażone mi.in. w: stojaki do koszykówki z kompletnym wyposażeniem, stojak dla sędziego przenośny, siatka z antenkami, bramki do piłki ręcznej.

Podstawowymi problemami determinującymi potrzebę realizacji projektu jest:

  • brak atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy;

  • brak lub niska aktywność fizyczna wśród mieszkańców gminy (dzieci i młodzież oraz dorośli);

  • niedostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb użytkowników;

  • ograniczenie możliwości rozwoju sportu powszechnego.

 
Zdalna szkoła + Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2020 13:43

Gmina Wiązów pozyskała 54 899,99 zł dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Z pozyskanej dotacji samorząd zakupił 18 laptopów przeznaczonych do zdalnego nauczania, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Wiązowie i w Jaworowie. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki na miejscu.

Zdalna Szkoła +

 
Przebudowa stacji uzdatniania wody Drukuj Email
wtorek, 14 lipca 2020 14:20

14.07.2020 roku odbyło się podpisanie umowy na realizuję projektu pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Księżyce, Łojowice i Częstocice oraz budowa oczyszczalni ścieków dla gminnej świetlicy wiejskiej w Częstocicachna operację na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10