Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego” budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalów Drukuj Email
wtorek, 31 stycznia 2023 12:54

Realizacji dla zadnia  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach zadania wykonano:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (roboty pomiarowe, wykarczowanie istniejących zarośli, zakrzaczenia);
  • roboty ziemne;
  • wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
  • elementy wyposażenia (dostawa i montaż zestawu zabawowego zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż zestawów sprawnościowych zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, montaż koszy na śmieci, osadzenie tulei do słupków do siatkówki i stojaków do koszykówki).
  • zagospodarowanie (ręczne plantowanie powierzchni, jednokrotne zagęszczenie podłoża, wykonanie trawnika).

Wartość całkowita zadania: 127 920,00 zł

Dofinansowanie: 61 376,00 zł

Obszary Wiejskie 2020

 
Cyfrowa Gmina Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2022 09:46

Cyfrowa Gmina

Gmina Wiązów pozyskała  211 230,00 zł na realizację projektu grantowego pn.  ”Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Z pozyskanych środków samorząd zakupi sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji JST oraz dokona analizy cyberbezpieczeństwa JST.

Cyfrowa Gmina - Logotypy

 
Boisko sportowe Wawrzyszów Drukuj Email
piątek, 30 kwietnia 2021 11:58

Gmina Wiązów planuje realizację inwestycji pn.: „Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Wawrzyszowie”. W ramach inwestycji planuje się powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzić będzie boisko do piłki, boisko do piłki koszykowej oraz boisko treningowe do piłki ręcznej i nożnej. Ponadto boisko zostanie wyposażone mi.in. w: stojaki do koszykówki z kompletnym wyposażeniem, stojak dla sędziego przenośny, siatka z antenkami, bramki do piłki ręcznej.

Podstawowymi problemami determinującymi potrzebę realizacji projektu jest:

  • brak atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy;

  • brak lub niska aktywność fizyczna wśród mieszkańców gminy (dzieci i młodzież oraz dorośli);

  • niedostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb użytkowników;

  • ograniczenie możliwości rozwoju sportu powszechnego.

 
Zdalna szkoła + Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2020 13:43

Gmina Wiązów pozyskała 54 899,99 zł dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Z pozyskanej dotacji samorząd zakupił 18 laptopów przeznaczonych do zdalnego nauczania, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Wiązowie i w Jaworowie. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki na miejscu.

Zdalna Szkoła +

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10