Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiPrzebudowa drogi gminnej nr 117414D (działka nr 111 i 136) w miejscowości Wawrzyszów gmina Wiązów Drukuj Email
piątek, 09 czerwca 2023 13:30

W ramach inwestycji planuje się budowę nawierzchni asfaltowej poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej, budowę chodnika z kostki betonowej szarej, wjazdów na przyległe posesje, przystanku autobusowego oraz przebudowę systemu odwodnienia. Planowana jest także wymiana wiaty przystankowej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE  790 938,83 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  1 318 231,38 zł

 

Logotyp Flaga i Godło

 
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. 1 Maja w Wiązowie” Drukuj Email
wtorek, 28 marca 2023 13:20

Realizacja zadania obejmuje remont i modernizację istniejącego od 2012 roku boiska do gry w piłkę nożną i modułowego zaplecza socjalno - magazynowego. Przyjęty zakres robót ma za zadanie wydłużyć okres żywotności intensywnie eksploatowanego boiska służącego także jako obiekt do zajęć szkolnych. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 112/8-AM obręb Wiązów przy ulicy 1 Maja 31.

Więcej…
 
„Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego” budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalów Drukuj Email
wtorek, 31 stycznia 2023 12:54

Realizacji dla zadnia  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach zadania wykonano:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (roboty pomiarowe, wykarczowanie istniejących zarośli, zakrzaczenia);
  • roboty ziemne;
  • wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
  • elementy wyposażenia (dostawa i montaż zestawu zabawowego zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż zestawów sprawnościowych zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, montaż koszy na śmieci, osadzenie tulei do słupków do siatkówki i stojaków do koszykówki).
  • zagospodarowanie (ręczne plantowanie powierzchni, jednokrotne zagęszczenie podłoża, wykonanie trawnika).

Wartość całkowita zadania: 127 920,00 zł

Dofinansowanie: 61 376,00 zł

Obszary Wiejskie 2020

 
Cyfrowa Gmina Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2022 09:46

Cyfrowa Gmina

Gmina Wiązów pozyskała  211 230,00 zł na realizację projektu grantowego pn.  ”Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Z pozyskanych środków samorząd zakupi sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji JST oraz dokona analizy cyberbezpieczeństwa JST.

Cyfrowa Gmina - Logotypy

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9