Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiDofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029 Drukuj Email
piątek, 01 września 2023 07:50

Logo NextGenerationEU

  1. Zadanie zakłada utworzenie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wiązów w formie klubu dziecięcego na łącznie 30 miejsc. Nowa placówka powstanie w wyniku rozbudowy wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (budynek po byłym banku). Łączna powierzchnia placówki to 217,09 m2. Dodatkowo na parterze budynku pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,11 m2 przeznaczone będzie do przechowywania wózków. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano wyposażenie klubu dziecięcego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – urządzenie placu zabaw, który będzie przeznaczony dla dzieci klubu dziecięcego. Placówka będzie czynna 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach inwestycji zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra opiekunów, którzy w ramach bieżącego funkcjonowania placówki będą opiekować się dziećmi. Dzieciom zapewnione zostanie wyżywienie w ramach cateringu.
Więcej…
 
Przebudowa drogi gminnej nr 117414D (działka nr 111 i 136) w miejscowości Wawrzyszów gmina Wiązów Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2023 13:30

W ramach inwestycji planuje się budowę nawierzchni asfaltowej poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej, budowę chodnika z kostki betonowej szarej, wjazdów na przyległe posesje, przystanku autobusowego oraz przebudowę systemu odwodnienia. Planowana jest także wymiana wiaty przystankowej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE  790 938,83 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  1 318 231,38 zł

 

Logotyp Flaga i Godło

 
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. 1 Maja w Wiązowie” Drukuj Email
wtorek, 28 marca 2023 13:20

Realizacja zadania obejmuje remont i modernizację istniejącego od 2012 roku boiska do gry w piłkę nożną i modułowego zaplecza socjalno - magazynowego. Przyjęty zakres robót ma za zadanie wydłużyć okres żywotności intensywnie eksploatowanego boiska służącego także jako obiekt do zajęć szkolnych. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 112/8-AM obręb Wiązów przy ulicy 1 Maja 31.

Więcej…
 
„Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego” budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalów Drukuj Email
wtorek, 31 stycznia 2023 12:54

Realizacji dla zadnia  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach zadania wykonano:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (roboty pomiarowe, wykarczowanie istniejących zarośli, zakrzaczenia);
  • roboty ziemne;
  • wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
  • elementy wyposażenia (dostawa i montaż zestawu zabawowego zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż zestawów sprawnościowych zgodnie z PZT wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, dostawa i montaż ławki wraz z fundamentem, montaż koszy na śmieci, osadzenie tulei do słupków do siatkówki i stojaków do koszykówki).
  • zagospodarowanie (ręczne plantowanie powierzchni, jednokrotne zagęszczenie podłoża, wykonanie trawnika).

Wartość całkowita zadania: 127 920,00 zł

Dofinansowanie: 61 376,00 zł

Obszary Wiejskie 2020

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10